Hlavní

O našem sboru

Pěvecký sbor Carola byl založen v roce 1996 při ZŠ a ZUŠ v Jabloňové ulici v Liberci, která se specializuje na výuku hudební výchovy. V současné době má sbor 78 členů ve věku od 10 do 16 let. Přípravný sbor pracuje pod názvem Karolka, kde zpívají děti ve věku od 7 do 11 let. Od roku 1999 je sbormistryní sboru paní Alena Sobotková- absolventka pražské konzervatoře, která má za sebou bohaté zkušenosti, neboť již mnoho let vede pěvecké sdružení Rosex.

Na počátku tvořili jádro sboru bývalí členové pěveckého sboru Kalinka, který dlouhou dobu umělecky vedla paní Věra Rakušanová. Díky jejímu vedení získal sbor mnoho významných ocenění doma i v zahraničí. K tomuto jádru se přidali žáci ze ZŠ Jabloňová a postupně se Carola vypracovala k jednomu z nejlepších školních pěveckých sborů.

Repertoár sboru je velmi rozmanitý. Tvoří jej skladby starých mistrů, současná hudba českých i světových skladatelů, národní písně, muzikálové a populární melodie, koledy, pastorely aj.

Carola se každoročně účastní pěveckých soutěží doma i v zahraničí, kde získává přední umístění.

Vedení opery Divadla F.X.Šaldy v Liberci již několikrát nabídlo pěveckému sboru možnost účinkování v operách. Například - Turandot, Andrea Cheniér, Tosca, La Bohéma. Pro členy sboru je to ocenění jejich pěveckých výkonů a možnost být na jevišti s operními zpěváky domácími i zahraničními, jistě také motivací pro další práci.

Vedle výše zmíněných aktivit se děti vedením Caroly účastní podzimních soustředění, kde procvičují stávající a nacvičují nový repertoár, ale také relaxují, sportují, chodí na výlety.